Home Contact us For Sale

Welcome to HomeBuilt Site

  1400 جمعه 26 شهریور

Airboat
Aircraft
Dune Buggy
Helicopter
Hot Air Balloon
Kite
Ultralight Engine
Aircraft

HOMEBUILT KITE

کایت از جمله ساده ترین وسایل برای پرواز می باشد که تاریخچه آن به یک مهندس آلمانی به نام اتو لیلیانتال برمی گردد . اتو ، پایه گذار پرواز علمی با روش experimental بود که میتوان ایشان را جزء اولین آماتورها به حساب آورد.او کایتهای مختلفی را طراحی کرده و ساخت و با آنها پرواز نمود، و تجربیات وی به عنوان پایه علمی کار برادران رایت برای ساخت اولین هواپیمای موتوردار جهان قرار گرفت.

کایتهای دست ساز از سالیان دور توسط آماتورها در کشورهای مختلف طراحی و ساخته می شوند و با کمی تمرین با ایمنی کامل پروازهای موفقی انجام می دهند.